Diễn đàn trung tâm đào tạo AutodeskATC Việt Nam

Thông tin - Sự kiện

Thông báo

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Sự kiện

Chủ đề
2
Bài viết
10
Chủ đề
2
Bài viết
10

Phần mềm chuyên ngành xây dựng

Chuyên mục Autodesk Revit

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chuyên mục con:
  1. Revit Architecture
Chủ đề
2
Bài viết
2

Chuyên mục Autodesk Navisworks

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Chuyên mục Autodesk Civil 3D

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Chuyên mục Infraworks

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Phần mềm chuyên ngành cơ khí

Chuyên mục Autodesk AutoCAD

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Chuyên mục Autodesk Inventor Professional

Chủ đề
15
Bài viết
56
Chủ đề
15
Bài viết
56

Câu lạc bộ

CLB Inventor OneCAD

Chủ đề
13
Bài viết
39
Chủ đề
13
Bài viết
39

Tuyển dụng

Việc làm tại Nhật

Cơ hội làm việc tại Nhật cho các thành viên có chứng chỉ Autodesk.
Chủ đề
2
Bài viết
5
Chủ đề
2
Bài viết
5

Tuyển dụng chuyên ngành xây dựng

Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Tuyển dụng chuyên ngành cơ khí

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Top